Salg af ejendom

Salg af ejendom; Større landbrug, herregårde, godser, skovejendomme, jagtejendomme, hesteejendomme Mogens Nørup-Hansen er en uafhængig rådgiver og ejendomsformidler indenfor salg af landbrug, skovejendomme, jagt -og liebhaverejendomme.
Vi vurderer og kommissionerer ejendomme over hele landet og har en indgående viden om markedsforhold og mulige købere i Danmark og i udlandet.

I vores formidlingsvirksomhed arbejder vi diskret med at skabe forbindelse mellem sælger og én eller flere interesserede købere
Vi har ekspertise indenfor rådgivning i almene og konkrete spørgsmål vedrørende ejendomshandel omfattet af landbrugsloven, herunder værdiansættelse, afskrivning, genplacering, avancebeskatning og generationsskifte.

Traditionelt salg af ejendom

Vi bistår i alle handlens led fra vurdering af bedst mulige handelspris til indhentning af ejendommens data, udfærdigelse af salgsprospekt, offentliggørelse og tinglysning af endeligt skøde. Igennem hele forløbet står vi til rådighed med juridisk ekspertise og mangeårig erfaring.

Et ejendomssalg består almindeligvis af et formøde, hvor ejendommens forhold gennemgås og vi i samarbejde med sælger vurderer niveauet for den optimale markedspris, samt forholdsmæssig fordeling af købesummen. Ejendommen fotograferes og data indhentes fra offentlige registre og sælgers oplysninger. Endeligt salgsmateriale fremsendes til gennemsyn og kommentarer inden udsendelse. Udbuddet offentliggøres på denne hjemmeside og eventuelt i relevante medier; aviser, web-sites og magasiner, samt præsenteres for de køberemner, som vi har kendskab til i vore virksomhed. Det kan være danske eller udenlandske købere; personer, fonde eller virksomheder. Ved fremvisning af ejendommen opfordres sælger til at deltage, da køber kan få svar på praktiske spørgsmål vedrørende drift og anlæg. Når køberen er fundet, udarbejdes handelsdokumenter til tinglysning. Vi forestår kontakten til købers repræsentanter: advokat, landmåler, revisor, offentlig myndighed o.a., samt påser, at køber opfylder handlens betingelser rettidigt.

Diskret salg af ejendom

Vi har løbende ejendomme i stille kommission eller i diskret salg. Det betyder, at De som sælger udelukkende benytter Dem af vores køberkartotek og vores netværk. Salget af deres ejendom offentliggøres ikke og fremgår eventuelt kun i anonymiseret form på vores hjemmeside. Vi søger i videst muligt omfang at undgå offentlighed omkring salgsprocessen.

Kender De allerede køberen til Deres ejendom ?

Har De allerede en køber til Deres ejendom, tilbyder vi at bistå med handlens gennemførelse: forhandling med køber og dennes rådgivere, indhentning af ejendommens dokumenter samt udfærdigelse af købsaftale. Vi står for dialogen med købers rådgivere; advokat, revisor og bank/kreditforening. Gennem hele forløbet af handlen bistår vi med vores mangeårige erfaring og juridiske ekspertise.