Previous slide
Next slide

Rådgivning er en tillidssag! Gennem praktisk indsigt og forretningsmæssig forståelse skaber vi løsninger for vores klienter, og det skaber tillid.

Via et bredt personligt netværk formidler vi landbrug og skovejendomme i hele landet. Vi vurderer og kommissionere liebhaverejendomme, herregårde, godser, landbrug, produktionsejendomme, lystejendomme, jagtejendomme, hesteejendomme og mindre lokale landbrug og jagtejendomme.

Vi har samarbejdspartnere i Norge, England/Skotland og Spanien, hvis ekspertise og adgang til spændende udenlandske ejendomme, vi tilbyder danske købere. Modsat kan vi også via vort netværk finde bestemte ejendomstyper til en køber.

Velkommen
Mogens Nørup-Hansen