Ejendomsvurdering

Vi har mange års erfaring i at vurdere ejendomme til brug for handels- og skattemæssig værdiansættelse, belåning og solvensberegning til brug for banker, kreditforeninger og formueopgørelse.

Vurderinger er en analyse af en ejendoms positive og negative forhold; beliggenhed, stand, indretning, udlejningssituation, planforhold, miljøforhold m.v.

En markedsprisvurdering kan omfatte overvejelser om omsættelighed, markedsleje, alternativ anvendelse og analyse af driftsudgifter, afkastprocent og markedssituation.

Større landbrug og skovejendomme er oftest alsidige virksomheder med bygninger af varierende stand og anvendelighed, udlejningsboliger, hovedbygninger med kulturelle liebhaverværdier, skov- og naturarealer med rekreative værdier foruden biomasse, jagtleje osv. På baggrund af mange års erfaring med vurderingsopgaver over hele landet, tilbyder vi kompetent og saglig rapportering.