1477-002 FLORITS SKOV- 55 ha ved Klovborg

Florits Skov på 55,3 ha ligger sydvest for Mattrup Skov, Mattrup Plantage og Donnerup Plantage. Ejendommen er velholdt og tilplantet med overvejende nåletræ. Skoven er hovedsageligt tilplantet indenfor de senere 10-15 år med et mindre fuldvoksen skov og ellers tæt yngre beplantning bestående af Sitka, Rødgran og Lærk, samt hegnede løvtræarealer med eg og bøg. Bygningssæt beliggende midt på ejendommen bestående af stuehus og lade er i dårlig stand og må betragtes som en byggeret. Egnen er attraktiv for jagt med stor bestand af krovildt og råvildt.

Titel

1477-002 FLORITS SKOV- 55 ha ved Klovborg

Pris

Sagsnr.

Adresse

Status

Solgt

Kategori

Tilføj din overskrift her

Bestil salgsprospekt